Naše izkušnje.
Vaš uspeh.

Pomoč sodnim izvršiteljem in stečajnim upraviteljem

Zaradi dolgih sodnih postopkov se izgublja prvotna vrednost zaseženih premičnin in nepremičnin, saj so velikokrat le-te nepravilno vzdrževane in skladiščene. Zato sodnim izvršiteljem in stečajnim upraviteljem pomagamo pri:

  • pri deložaciji
  • selitvi
  • odvozu zasežene opreme
  • hrambi
  • vzdrževanju premičnin in nepremičnin
  • varovanju.

Vprašajte nas